Durft u een gesprek aan te gaan met scholieren?

In het kader van het actieprogramma ‘Integratie & Samenleven 2019’ deelt Vrijdagmiddag Couscous hun bezorgdheid. Zowel voor de domeinen Jeugd, Onderwijs als Orde & Handhaving zien zij verschillende vormen van problematiek ontstaan in onze gemeente. Daarom nodigen zij u uit om 19 juni het dialoog aan te gaan met scholieren van het Rotterdam Designcollege.