Start nieuwe schooljaar

Op dinsdag 1 september start het nieuwe schooljaar voor onze leerlingen. Hieronder treft u meer informatie aan.

Klas 1

Klas 2

Klas 3

Klas 4

Tijdens de vakantie is bij ons op school heel wat werk verzet. Zo hebben we de situatie van het gebouw bekeken en zijn er maatregelen getroffen voor ventilatie van les- en werkruimtes. Daarbij worden de regels van onder andere het RIVM (www.rivm.nl) gevolgd. De belangrijkste maatregel is dat tijdens de lessen én tussen de lessen door de lokalen extra worden geventileerd.

Met het oog op een goed en gezond verloop van het schooljaar vragen wij uw aandacht voor de algemeen geldende richtlijnen, zoals die ook bij ons op school worden toegepast. In bijgaande brief leest u hier meer informatie over.

Wij kijken ernaar uit om onze leerlingen weer te begroeten in ons schoolgebouw.