Coronavirus

Ook na de zomervakantie zullen wij u op de hoogte houden van de meest actuele ontwikkelingen betreffende het COVID-19 virus.

Wij verwijzen u naar de website van de rijksoverheid voor de meest actuele informatie.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar landen met een “oranje” reisadvies. Voor landen die als “rood” worden aangemerkt, geldt een negatief reisadvies. Wie toch op reis gaat naar één van deze landen, wordt dringend geadviseerd om bij terugkomst 14 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook voor kinderen ouder dan 12 jaar.  

Als ouders van kinderen boven de 12 jaar naar oranje of rode landen op vakantie gaan, is het hun verantwoordelijkheid om 14 dagen voor het begin van het schooljaar terug te zijn. Het Ministerie van OC&W geeft aan dat quarantaine na een vakantie naar oranje of rode landen geen geldige reden is voor verzuim. Scholen zullen in dat geval leerplicht moeten inschakelen en zijn in deze situatie niet verplicht om leerlingen afstandsonderwijs aan te bieden. Ouders die in quarantaine zitten, mogen uiteraard niet op school of op het schoolplein komen.  

Wij vragen u nadrukkelijk om rekening te houden met het bovenstaande, zodat we na de zomervakantie weer allemaal gezond kunnen starten met het nieuwe schooljaar.