Coronavirus: update

Hieronder treft u de meest actuele informatie betreffende het coronavirus aan.

Op dinsdag 31 maart 2020 heeft het kabinet bekend gemaakt dat de scholen tot de meivakantie gesloten blijven. Dit betekent dat het Rotterdam Designcollege gesloten is t/m dinsdag 5 mei 2020.

U kunt ons bereiken via ons mailadres: info@rotterdamdesigncollege.nl

Alle leerlingen klas 4 zijn via Magister geïnformeerd over het vervolg van de schoolexamens. Klik hier voor de laatste update.

Op 15 maart jl. is er een algemene brief verzonden naar alle leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Vanaf maandag 16 maart krijgen alle leerlingen onderwijs op afstand. De leerlingen hebben via Magister een brief ontvangen met informatie hoe dit onderwijs op afstand vanuit onze school wordt vormgegeven.

Onderwijs op afstand - afdeling vmbo: lees hier.

Onderwijs op afstand - afdeling ISK: lees hier.