Corona update

13 januari 2021

Vanaf maandag 7 juni 2021 mogen de scholen weer fysiek les geven aan alle leerlingen. De anderhalve meterregel geldt dan niet meer voor leerlingen onderling, maar blijft nog wel van kracht voor leerlingen en personeel. Ook de mondkapjesplicht blijft gelden.

Onze leerlingen en hun ouders/verzorgers worden van alle actuele ontwikkelingen op de hoogte gehouden via een Magisterbericht. Wij adviseren daarom onze leerlingen en hun ouders/verzorgers hun Magisterberichten goed in de gaten te houden.

Voor meer informatie over het coronavirus en de meest recente ontwikkelingen verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid.