Corona update

13 januari 2021

Vanaf 1 maart mogen de scholen weer fysiek les geven. Dit is nog beperkt (1 dag per week) en de geldende coronamaatregelen worden uiteraard ook op school gehanteerd.

Onze leerlingen en hun ouders/verzorgers worden van alle actuele ontwikkelingen op de hoogte gehouden via een Magisterbericht. Wij adviseren daarom onze leerlingen en hun ouders/verzorgers hun Magisterberichten goed in de gaten te houden.

Voor meer informatie over het coronavirus en de meest recente ontwikkelingen verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid.