Start periode 3

Periode 3 start op 25 maandag maart. Dat houdt ook in dat in de eerste week van april de rapporten over periode 2 worden uitgereikt en besproken met ouders.