Ouderbijdrage

Elke ouderbijdrage die aan ouders wordt gevraagd voor schoolkosten is vrijwillig (artikel 27a lid 2 van de WVO). De oudergeleding van de MR wordt vooraf toestemming gevraagd voor de hoogte van de bedragen maar ook voor de bestemming van het geld.

Als u ervoor kiest deze bijdrage niet te betalen, betekent dit wel dat uw zoon/dochter niet kan deelnemen aan een aantal schoolactiviteiten. Hij/zij brengt deze tijd dan door op school met een aangepast programma. Voor alle leerlingen is de ouderbijdrage € 100,-. Dit bedrag is als volgt samengesteld:

De ouderbijdrage kan worden overgemaakt op IBAN NL54ABNA0552283444 ten name van Rotterdams Designcollege onder vermelding van leerlingnummer of leerlingnaam en klas. De factuur voor de ouderbijdrage wordt in de maand augustus verzonden.