Missie en visie

Missie

Ons vmbo staat voor een creatieve opleiding. Het hele handelen en het aanbod staat in het teken van design (your future). Wij gaan ervan uit dat jonge mensen maximaal willen presteren en allemaal streven naar een mooie toekomst. Elk kind op onze school wordt geïnspireerd door zijn of haar creativiteit. Dit kan heel divers tot uiting komen. Wij stimuleren die creativiteit en nieuwsgierigheid door een uitdagend leerklimaat te creëren.

Het Rotterdam Designcollege richt zich op de kwaliteiten van de individuele leerling die zich breed wil oriënteren op het beroeps- en ander vervolgonderwijs en die een positieve en actieve bijdrage gaat leveren aan de samenleving.

Visie

Creativiteit van de leerlingen komt tot uiting middels challenges die opgelost worden door ontdekkend en samenwerkend te leren. Het Rotterdam Designcollege biedt de leerlingen een bruisende toekomst, doordat zij breed opgeleid worden en de lessen die een zeer praktische insteek en hoog realiteitsgehalte hebben. Leerlingen zijn door hun opleiding in staat een verantwoorde keuze te maken voor het vervolgonderwijs. In de onderbouw maken de leerlingen kennis met zestien challenges die allemaal raakvlakken hebben met de profielen Dienstverlening & Producten en Zorg & Welzijn. In de bovenbouw maken zij een keuze voor vier keuzevakken ter verdieping. Binnen het profiel is ook een Jong Ondernemerschapsroute opgezet. Na het behalen van hun vmbo-diploma kunnen de leerlingen doorstromen naar bijna elke richting binnen het mbo. Ook havo-onderwijs is voor een deel van de leerlingen mogelijk.

De school bevordert burgerschap en sociale integratie door verschillende activiteiten waaronder maatschappelijke stage, sport en het CKV-traject.