Coronavirus


Vanaf maandag 12 oktober 2020 start het Rotterdam Designcollege met een pilot: een thuiswerkdag voor leerlingen. De leerlingen uit leerjaar en 1 & 2 vmbo en de ISK leerlingen klas 3 & 4 zullen deze pilot als eerste gaan volgen. De leerlingen en hun ouders/verzorgers zijn hierover geïnformeerd.

Sinds 5 maart 2020 volgt Rotterdam Designcollege het dringende advies van het ministerie OCW op om op middelbare scholen een mondkapje te dragen in de gangen, kantine en aula. Leerlingen en ouders/verzorgers zijn hierover geïnformeerd via Magister. Ook bezoekers van onze school worden dringend verzocht een mondkapje te dragen.

Rotterdam Designcollege werkt hard aan diverse coronamaatregelen. Zo hebben we de gebouw situatie bekeken en zijn er maatregelen getroffen voor ventilatie van les- en werkruimtes. Daarbij worden de regels van onder andere het RIVM (www.rivm.nl) gevolgd. De belangrijkste maatregel is dat tijdens de lessen én tussen de lessen door de lokalen extra worden geventileerd. Ook zijn er in diverse lokalen spatschermen aangebracht.

Betreffende het coronavirus en de meest actuele informatie verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid.