Bij wie moet je zijn?

Bij wie moet je zijn? 

-Voor vragen over je schoolboeken: mw. Noteboom (cnoteboom@lmc-vo.nl

-Voor absentieregistratie: mw. Noteboom (cnoteboom@lmc-vo.nl

-Voor het wijzigen van gegevens: mw. B. Ed-Dakhissi (beddakhissi@lmc-vo.nl

-Voor allerlei vragen of hulp is je mentor jouw eerste aanspreekpersoon. 

-Naast de mentor is jouw aanspreekpunt de leerjaarcoördinator.  

-Hulp bij het kiezen van je vervolgopleiding krijg je van de decanen dhr. S. Manz (smanz@lmc-vo.nl) of mevr. M. Kilic  (mkilic@lmc-vo.nl)

-Vragen over de toetsweek en je examens stel je aan mw. C. de Groot  (rdcexamensecretariaat@lmc-vo.nl).  

- Onze interne vertrouwenspersoon is mevrouw I. Huyser ( ihuyser@lmc-vo.nl ).

- Teamleiders: mw. F. Tettelaar, dhr. J. Oren en  mw. H. Gibbs - Mouaddab