Lenteschool

De Lenteschool is een week in de mei-vakantie waarin leerlingen op school extra worden ondersteund.

Wij zien graag dat iedereen het beste uit zichzelf haalt. Het zou dus erg zonde zijn wanneer je nét niet overgaat of nét een puntje te kort komt om te slagen. Daarom biedt het Rotterdam Designcollege de Lenteschool aan. Gedurende de Lenteschool krijgen leerlingen de kans om achterstanden in te halen, zich voor te bereiden op het examen, extra te oefenen om zo zittenblijven te voorkomen. Dit alles onder intensieve begeleiding. De Lenteschool biedt een extra kans om toch jouw doel te behalen. Opgave voor de Lenteschool gaat via docenten en mentoren. Deelname kan een vereiste zijn wanneer de mentor dit nodig acht.