Extra verlof

In principe mag je geen lessen verzuimen. Er zijn daarop echter wel bepaalde uitzonderingen. In sommige gevallen is beperkt extra verlof mogelijk. Wanneer en hoe lees je hier.
De aanvraag voor dit verlof moet altijd schriftelijk bij de schoolleiding gebeuren door middel van het invullen van het aanvraagformulier (zie onder). Wanneer het formulier is ingeleverd volgt de beslissing. Deze wordt schriftelijk aangeboden. Meer informatie kunt u vinden op de website van de rijksoverheid

Buitengewoon verlof minder dan 10 dagen

Jouw ouders kunnen extra verlof aanvragen voor bijzondere omstandigheden, zoals huwelijken in de familie, begrafenissen, geboorte broertje of zusje. Dit verlof moet uiterlijk twee dagen vooraf, schriftelijk aangevraagd worden bij de locatieleider van de school. Verlof kan ook hier direct aangevraagd worden.

Daarnaast is het mogelijk bij bepaalde religieuze feesten 1 dag extra verlof te krijgen. De gemeente Rotterdam heeft van deze feesten een overzicht gemaakt. Ook dit verlof moet uiterlijk twee dagen vooraf, schriftelijk aangevraagd worden bij de locatieleider van de school.

Buitengewoon verlof meer dan 10 dagen

Wilt u extra verlof in verband met omstandigheden in het buitenland, dan dient u minimaal 6 weken vooraf, schriftelijk toestemming te vragen aan de locatieleider van de school. Als ouder/verzorger bent u verplicht eerst verlof aan te vragen, voordat u uw reis bespreekt. Dit om problemen te voorkomen. Bij ongeoorloofd verzuim is de school wettelijk verplicht hiervan melding te maken bij de leerplichtambtenaar. Het aanvraagformulier is hier direct voor handen.