Missie en visie

Missie

Het RDC wil een creatieve opleiding zijn waarin het hele scala van pedagogisch/didactisch handelen en het complete lesaanbod in het teken staat van “Design Your Future”.  Wij zorgen dat alle leerlingen op een veilige en prettige wijze optimaal kunnen presteren en dat ze zelf actief mee mogen denken en werken aan een mooie(re) toekomst. Door het uitdagende (les)aanbod prikkelen wij extra de nieuwsgierigheid en stimuleren wij de ontwikkeling van hun creativiteit.

Het Rotterdam Designcollege richt zich vooral op de kwaliteiten van de individuele leerling. Derhalve bieden wij een brede oriëntatie op het beroeps- en ander vervolgonderwijs en stimuleren een positieve en actieve bijdrage aan de samenleving zowel nu als in de toekomst.

Visie

Missie

Een unieke creatieve opleiding blijven met als doel het ontwikkelen en consolideren van de grondhouding “levenslang met plezier betekenisvol leren”  Eigenaarschap staat centraal en er is zichtbaar aandacht voor een actieve participatie in en met onze omgeving. (burgerschap). ​

Om dit te realiseren: ​

  • Is ons pedagogisch-didactisch handelen gericht op een open, prettig en vooral ook veilig leer- en werkklimaat. Eigenaarschap en ondernemingszin spelen daarin een cruciale rol. Leren is vooral praktisch, betekenisvol, innovatief en ontdekkend. Het complete lesaanbod staat in het teken van “Design your future “. ​
  • Inspireren we onze leerlingen om optimaal te (willen) presteren en zo samen met ons de gewenste - en noodzakelijke stappen te zetten in de ontwikkeling naar een actief en positief in het leven staande burger met een mooie toekomst. ​
  • Prikkelen wij de leerlingen (werknemers) om zijn of haar creativiteit en nieuwsgierigheid (verder) te ontwikkelen. We doen dat vooral door een uitdagend leer - en werkklimaat te creëren. (challenges). ​
  • Richten we ons op de kwaliteiten van de individuele leerling, bieden we een brede opleiding met een brede oriëntatie op het beroeps- en ander vervolgonderwijs. ​
  • Zijn we altijd bezig de beste docenten en medewerkers te werven om ons specifieke onderwijsprogramma op pedagogisch-didactisch verantwoorde – en  gewenste wijze te kunnen realiseren. Zij hebben de juiste grondhouding en omarmen de attitude van levenslang met plezier leren, innovatief zijn, nieuwsgierig zijn en nieuwe (vak)ontwikkelingen bijhouden en toepassen. 

Visie

Uitdagende en vooral ook betekenisvolle “challenges” activeren de motivatie en de creativiteit van onze leerlingen en medewerkers. ​

Ontdekkend- en samenwerkend leren en werken resulteert in creatieve, realistische en bruikbare oplossingen. ​

Een warme, praktische en op ontwikkeling gerichte werkwijze creëert een bruisende en dynamische leer- en werkomgeving en daarmee een kansrijke(re) toekomst. ​

Onze manier van leren zorgt dat de leerlingen in staat zijn om een verantwoorde en passende keuze te maken voor het vervolgonderwijs: ​

  ​

  • In de onderbouw maken de leerlingen kennis met 16 challenges die allemaal raakvlakken hebben met de profielen Dienstverlening & Producten en met Zorg & Welzijn. ​
  • In de bovenbouw kiezen de leerlingen welke 2 van de 4 keuzevakken zij ter verdieping gaan volgen.. ​
  • Binnen de profielen is al vanaf klas 1 een Jong Ondernemerschapsroute opgezet . ​

  ​Na het behalen van hun diploma op het RDC kunnen de leerlingen succesvol doorstromen naar bijna elke richting binnen het mbo of hbo. 

Wij omarmen en bevorderen goed burgerschap. Tijdens de opleiding is er expliciet aandacht en betrokkenheid met en voor onze omgeving o.a. door maatschappelijke stage, sport, het CKV-traject, samenwerking met Rechtsstreex (duurzaamheid + lokale producten), verkoop van eigen gemaakte materialen, rondbrengen van maaltijden aan (kwetsbare) omwonenden.