Profiel

Onze school heeft gekozen om zowel het profiel Dienstverlening & Producten als het profiel Zorg & Welzijn aan te bieden. Dit zijn de profielen waarbij voor de leerlingen de meeste mogelijkheden liggen in bijvoorbeeld het mbo. Binnen vrijwel alle richtingen van het mbo zijn leerlingen toelaatbaar. De school biedt ook de mogelijkheid  mavo ( vmbo-tl ) te volgen. Per augustus 2021 kan je ook  van havo-onderwijs volgen.  Ook hier volg je een prachtig scala aan challenges.

 

 • Een breed aanbod design praktijkvakken;
 • Een speciaal ontwikkeld profiel voor de jonge toekomstige ondernemers;
 • Volledige naar de praktijk ingerichte lokalen;
 • De leerling is partner in het leren;
 • Profiel voor de brugklasjaren;
 • Profiel voor de bovenbouw;

 

Naast de basisvakken:

 • Nederlands
 • Begrijpend lezen
 • Engels
 • Wiskunde
 • Rekenen
 • Beeldende vorming
 • Mens & Natuur
 • Mens & Maatschappij
 • Lichamelijke Opvoeding   

 

Maak je kennis met *praktijkvakken als:

 • Printmediaproductie
 • Idee-ontwikkeling
 • Digital Design
 • Fotografie
 • Vormgeven en typografie
 • Tekenen, schilderen en illustreren
 • Haarverzorging & Huidverzorging
 • Hand- en voetverzorging
 • Voeding: Hoe maak je het
 • Groene vormgeving & styling
 • Presentatie & Styling
 • Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid
 • Ondersteuning bij sport- of bewegingsactiviteiten
 • Traiteur
 • Mens en gezondheid
 • FD: Catering en inrichting

 * af en toe worden deze vakken gewijzigd