Profiel

Onze school heeft gekozen om zowel het profiel Dienstverlening & Producten als het profiel Zorg & Welzijn aan te bieden. Dit zijn de profielen waarbij voor de leerlingen de meeste mogelijkheden liggen in bijvoorbeeld het mbo. Binnen vrijwel alle richtingen van het mbo zijn leerlingen toelaatbaar.

 • Een breed aanbod design praktijkvakken;
 • Een speciaal ontwikkeld profiel voor de jonge toekomstige ondernemers;
 • Volledige naar de praktijk ingerichte lokalen;
 • De leerling is partner in het leren;
 • Profiel voor de brugklasjaren;
 • Profiel voor de bovenbouw;

 

Naast de basisvakken:

 • Nederlands
 • Begrijpend lezen
 • Engels
 • Wiskunde
 • Rekenen
 • Beeldende vorming
 • Mens & Natuur
 • Mens & Maatschappij
 • Lichamelijke Opvoeding   

 

Maak je kennis met *praktijkvakken als:

 • Printmediaproductie
 • Idee-ontwikkeling
 • Sign
 • Fotografie
 • Vormgeven en typografie
 • Tekenen, schilderen en illustreren
 • Haarverzorging & Huidverzorging
 • Hand- en voetverzorging
 • Voeding: Hoe maak je het
 • Groene vormgeving & styling
 • Presentatie & Styling
 • Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid
 • Ondersteuning bij sport- of bewegingsactiviteiten
 • Traiteur
 • Mens en gezondheid
 • FD: Catering en inrichting

 * af en toe worden deze vakken gewijzigd