Spijbelen

Spijbelen

Wij houden op school en op je stageplaats bij of je er wel of niet bent. Dat moeten we doen volgens de Leerplichtwet. Ben je zonder bericht van je ouders en zonder geldige reden afwezig, zijn wij wettelijk verplicht om dat te melden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De DUO geeft deze melding door aan Bureau Leerplicht van de gemeente waarin jij woont. In Magister registreren we je afwezigheid. Jij en je ouders kunnen jouw afwezigheid daarin bekijken.

Wij verwachten dat jij wanneer je een les hebt verzuimd deze les zo snel mogelijk in haalt bij de docent.

Veel spijbelen

Elke gemeente heeft een leerplichtambtenaar. Dat is iemand die controleert of de leerlingen en de school zich aan de leerplichtwet houden. We moeten het bij de leerplichtambtenaar melden, als je: op twee achtereenvolgende dagen zonder toestemming of goede reden niet op school bent, of als je zonder toestemming of goede reden in vier opeenvolgende weken meer dan zestien lesuren afwezig bent. Ook als we ons op school zorgen maken over je afwezigheid, zonder dat de hierboven genoemde grenzen worden overschreden, moeten we dat melden.