(Onderwijs)ondersteuningsteam

Op het Rotterdam Designcollege beschikken we over een intern zorgoverlegteam en een schoolondersteuningsteam. In een speciale vergadering bespreekt elke mentor zijn klas met collega-docenten. Met elkaar leveren zij ondersteuning aan alle leerlingen die dit nodig hebben; dit doen zij automatisch als er voor jou een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is, maar ook als je zelf aangeeft dat je behoefte aan (extra) ondersteuning hebt. Alle docenten weten precies welke leerlingen een OPP hebben.

Dyslexie

We hebben op het Rotterdam Designcollege een protocol voor dyslexie opgesteld. Hierin staat beschreven welke stappen wij als school doorlopen als je in het bezit bent van dyslexieverklaring. Zo zorgen wij ervoor dat je als dyslectische leerling niet alleen de aanpassingen krijgt waar je wettelijk recht op hebt, maar ook die je nodig hebt.

Training sociale- en emotionele vaardigheden

Op het Rotterdam Designcollege hebben we een breed aanbod aan trainingen op  het gebied van sociale- en emotionele vaardigheden. Faalangsttraining en training in sociale vaardigheden zijn hier voorbeelden van. Wanneer uit gesprekken met jou blijkt dat je dit nodig hebt, of als jouw docent je hiervoor aanmeldt, dan nodigen we je  uit om een van deze trainingen te volgen. Zo’n training is echt een cadeautje, want ze zullen je enorm vooruit helpen.

Faalangst

Heb je faalangst dan bieden we je de mogelijkheid om op het Rotterdam Designcollege zelf een training volgen. Maar we kunnen we er ook voor zorgen dat je wordt doorverwezen naar een externe instantie.

Pesten

Pesten komt helaas op alle scholen voor. Daarom heeft het Rotterdam Designcollege een pestprotocol. Al onze medewerkers letten goed op dat er niet gepest wordt op onze school. We hebben niet voor niets de regel ‘heb respect voor anderen’ opgesteld. Je leert bij ons op school om respect voor elkaar en elkaars meningen en overtuigingen te hebben. We zijn hier dan ook erg streng in.

Heb je interesse om het pestprotocol in te zien?  Dit kan bij de ondersteuningscoördinator of je download hem hier > hyperlink

Logopedist

In het eerste schooljaar worden alle brugklasleerlingen gescreend door onze logopedist. Zij is een twee dagdelen per week aanwezig op het Rotterdam Designcollege. Ouders van leerlingen die haar begeleiding nodig blijken te hebben worden door de logopedist op de hoogte gebracht. Met een verwijzing door de huisarts is deze begeleiding kosteloos.