Leerlingraad

Het Rotterdam Designcollege betrekt leerlingen bij het onderwijsproces. Veel leerlingen zijn ambassadeur van de school. De leerlingraad wordt dit jaar opgericht. De doelstelling van de leerlingenraad is om leerlingen serieus te betrekken bij zaken van en rondom de school. Een bijkomend resultaat is dat leerlingen leren met elkaar te overleggen, samenwerken en plannen. Deze vaardigheden komen goed van pas in hun verdere loopbaan.

Ben je geïnteresseerd om ook plaats te nemen in de leerlingraad? Informeer bij je mentor hoe je kunt aanmelden.