Etaleren


Etaleren is een vak apart. Een groep leerlingen kreeg de opdracht een aantal producten te etaleren. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de soort producten of de grootte ervan maar ook hoe de producten zo mooi mogelijk gegroepeerd kunnen worden, zodat het een heel aantrekkelijk geheel wordt om naar te kijken en een eventuele klant zou kunnen overhalen meer te willen weten over het product of mooier nog: verleid wordt om het product te kopen.