Expressionisme


Klas 2C en 2D hebben zich de afgelopen week verdiept in expressionistisch schilderen.
Het Expressionisme is een zeer invloedrijke kunststroming waarvan het hoogtepunt lag tussen 1905 en het begin van de Tweede Wereldoorlog. Expressionistische schilders trachten in de schilderijen hun persoonlijke emotie, gevoelens en subjectieve waarneming op het doek te brengen. Opdracht geslaagd!

Ckv 1
Ckv 3
Ckv 2