World Café


In de ISK-ondersteuningsles is het World Café gestart. Leerlingen uit leerjaar twee ISK hebben vorige week een enquête ingevuld over welke vaardigheden zij bij Nederlands het lastigst vinden. Deze les hebben zij in groepjes beslist welke vaardigheden uitgewerkt worden tot een lessenserie. De komende maand gaan we aan de slag met spreekvaardigheid en woordenschat en in november komt er een lessenserie. Leuk én leerzaam!

Ondersteuning Nl 2
Ondersteuning Nl (1)
Ondersteuning Nl 3
Ondersteuning Nl