Oudergesprekken


In de week van 13 december zullen de oudergesprekken plaatsvinden met de mentor. Vanwege de coronamaatregelen zullen deze gesprekken met ouders en mentor online plaatsvinden.