Aanmelden schooljaar 2021-2022

Meld je digitaal aan bij onze leuke school met dit formulier. Wij weten dan dat je naar onze school wilt komen en ondernemen de vervolgstappen. Vul de gevraagde gegevens zo volledig mogelijk in.

LET OP! voor het 2e en 3e leerjaar dienen onderstaande formulieren worden aangeleverd (bespreek dit met de huidige mentor). Zonder deze formulieren kan het dossier niet worden besproken.

- VOVO formulier

- Kwadrantgegevens

- Recente cijferlijst

- Behaalde resultaten voor rekenen  / CKV / Maatschappijleer (indien afgesloten)

- Verzuimoverzicht

- TLV, OPP, HP (indien van toepassing)

- Motivatiebrief van de leerling


 Leerlingen kunnen kiezen voor de profielen Dienstverlening & Producten en Zorg & Welzijn 

Inschrijven